Gallery Teachers Communicative Language Test

Защо изучаването на английски език е полезно за теб

 • Получаваш свободата да комуникираш с хора от различни националности.
 • Отразява се добре на умственото ти развитие, защото изучаването на чужд език прави мозъка на младите по-гъвкав, а на по-възрастните помага той да остане по-дълго във форма.
 • Владеенето на чужд език ти дава възможност да виждаш нещата от различна перспектива, да разбереш, че хората от различни националности споделят едни и същи идеи.

Как да разбереш, дали се справяш с чуждия език

 • Трудно е, освен ако не бъде направена външна оценка на знанията и уменията ти.
 • Понякога ти и твоят учител може трудно да определите, колко си напреднал, защото сте твърде субективни към учебния процес.

Затова е добре да бъдеш оценен чрез обективен и независим изпит, който да покаже реалното ниво на английския ти език.

Комуникацията в реалния живот

 • За да изразиш мислите си ясно, използваш думи и структури, които владееш.
 • Ако не знаеш, как да се изразиш, не спираш да говориш, а търсиш средства за конуникация, често нямащи нищо общо с правилната граматиката, дори лексика.
 • Използваш алтернативни думи за изразяване на мислите си.
 • Употребяваш мимики и жестове, за да бъдеш разбран.
 • Молиш за помощ.
 • Опитваш се да измислиш подходяща за контекста на разговора дума.

Традиционните езикови изпити и реалната комуникация

Повечето традиционни езикови изпити се придържат към един и същ принцип на тестване: глаголни времена, структури, думи, които си научил, но:

 • езикът не е само комплекс от граматически правила, които се наизустяват;
 • дори да знаеш много думи, те няма да ти помогнат, ако не можеш да ги използваш в реална житейска комуникация.

Какво е GTCLT

 • Комуникативен изпит, на който кандидатите се явяват по двойки, демонстрирайки владеене на различни техники за общуване и обмен на информация.
 • Има четири нива, които се определят от възрастта на кандидатите и които варират по време от 10 до 20 минути.
 • Изпитните задачи могат да бъдат: слушане с разбиране; беседа върху история, която си чул; разговор за любима вещ; изпълнение на проста роля; предаване на инструкции на партньора. Дискусия на бизнес сценарий е алтернативна възможност за възрастните кандидати.
 • В някои от тези задачи може да има думи или структури, които не знаеш, така че ще имаш шанса да покажеш, как ще се справиш с тях!

Защо GTCLT

 • Освен стандартното знание на езика, GTCLT тества онези техники на комуникация, които ще ти помогнат в ежедневни житейски ситуации.
 • GTCLT оценява умението ти да комуникираш в реалния живот, не просто да повтаряш правила и да демонстрираш граматическа „точност“.
 • GTCLT отделя подобаващо място на граматиката, без която не бихме се разбрали, но в реалната комуникация тя има важно, а не доминиращо значение.
 • Няма провалили се кандидати на теста. Всеки, който се яви на изпита получава оценка, базираща се на Общата европейска езикова рамка (CEFR).
 • Идеята на изпита е не да се готвиш специално за него. Може да бъдеш изненадан, но най-важното е твоето умение да реагираш адекватно.
 • Ние считаме, че нашия изпит е забавен и предизвикателен, но също че пресъздава комуникацията в  реалния живот.
 • Не на последно място, след теста получваш сертификат от Gallery Teachers, който документира представянето ти.

Очакваме те!

Gallery Teachers Communicative Language Test

Description and Procedure

Most language tests assess grammatical accuracy and little else. Little or no account is taken of a learner’s ability to successfully undertake a communicative transaction. And yet, grammatical accuracy is a tiny part of what is required to achieve a desired outcome – in fact lexis is much more important since we can often make our meaning clear using only lexical units. In addition the ability to use whatever other verbal and non-verbal techniques we may possess to support our communication, can be invaluable. Some of these techniques fall into the category of Strategic Competence – the ability to use almost any device to assist in our communications when we don’t have the right form or term.

This language test allows learners to use whatever they can command to get where they need to be!

Rationale

The test is designed to assess functional, communicative language and strategic competence (SC) – i.e. the capacity to make oneself understood using whatever means are available including mime and gesture for productive skills (PS) and questioning, asking for repetition and regrading in receptive skills (RS).

Grammatical competence is also assessed but is subordinate to functional use.

In the real world, most English language learners will communicate with Non Native Speakers (NNSs) rather than Native Speakers (NSs) for business or whatever their field is – even visiting an English speaking country doesn’t guarantee that they’ll be speaking with NSs.

It is also true that real world language is less grammatically accurate than we may think; most informal NS language acts contain ‘errors’, repetitions, false-starts, interruptions and pauses which are almost never represented in English Language Teaching (ELT) or formal testing situations. The emphasis is still very much on ‘correct’ grammar both in ELT and in testing, probably because grammar is accessible, can be judged as ‘right or wrong’ and still represents for many, the rules base of the language – though these notions are easily challenged.

Strategic Competence

Positive features

 • Deliberate error: the learner uses an item which s/he knows is incorrect but will get the message across; usually accompanied by some sort of non-verbal recognition that something is not correct.
 • Invention: the learner invents a ‘new’ word to get the message across.
 • Description: the learner describes/defines the object (or its purpose) or action, e.g. ‘You know, I use it for clean my teeth.’ (Often accompanied by mime.)
 • Circumlocution: the learner finds a way around the item (lexis or structure) but remains on topic.
 • The learner asks for help.
 • Lacking a term, the learner uses mime to assist.

Negative features

 • Topic avoidance – the learner avoids or changes the topic when s/he lacks the proficiency to continue.
 • Message abandonment – the learner simply stops in mid-utterance, lacking the proficiency to continue.
 • Transfer: the learner uses his or her L1, translating word for word or not bothering to translate at all but simply uses L1.

Description

The test is divided into PS and RS sections and students, in pairs, are given tasks which require them to listen, react, interact and complete a number of communicative tasks successfully. The students are grouped in 4 age ranges to ensure a) relevant topics, b) appropriate concentration time and c) appropriate tasks.

Thus the lower age group, 7 – 10 year olds have about 10 minutes per pair in the testing context. 11 – 14 yr olds have about 13 minutes, 15 – 18 have 15 minutes and adults have about 20 minutes testing time, though a short time to relax and settle is of course programmed in for all groups.

Scoring

The CEFR is used as a base model with each band having 2 additional sub-bands to fine-tune the descriptors and take account of the strategic competencies mentioned above. Examiners use a template which has been previously provided to the institution so that students’ names and ages can be pre-entered; scoring is performed using a laptop or a tablet during and immediately after the interviews.

In addition to the CEFR descriptors which are applied to the PS and RS tasks, SC is also scored and determined by the descriptors above with each task scoring a maximum 12 points.

Standardisation is achieved by the use of video and or audio recording of a sample of tests.

Certificates

All students who take the test, whatever their result, will receive a  CLTS Certificate with the level they achieve and the age group in which they performed.

Тринити Колидж Лондон

This image has an empty alt attribute; its file name is trinity_college_london_logo.png

GESE – Изпити по разговорен английски

Автентични комуникационни умения за реалния живот

Изпитите GESE са подходящи за хора от всички възрасти, които искат да развият комуникационните си умения слушане и говорене на английски за реалния живот, независимо от целта – за емиграция, работа, обучение, отдих или кандидатстване за работа.

Автентичен  дискусионен формат

Изпитите GESE представляват оценка на уменията за говорене и слушане на английски във формат „лице в лице“ с изпитващ от Тринити, който насърчава кандидата да покаже, какво може чрез използване на автентичен интерактивен диалог. Дължината на изпита е между 5 и 25 минути в зависимост от нивото.

Фокус върху изграждането на увереност

Тъй като кандидатите  предварително планират дискусия върху своите интереси и мнения, това не само ги мотивира в учебния  процес, но и подпомага тяхното изразяване по естествен начин, което им помага да се отпуснат и да се представят по най-добрия начин.    

Калибриране по Общата европейска езикова рамка

GESE се предлагат в 12 нива: от pre-A1 до C2 по Общата европейска езикова рамка.

Изпитите са групирани в прогресираща рамка, която отразява развитието на езиковите умения и оценката на всеки кандидат.

Нива 1-3 – Initial stage – Pre-A1-A2.1

Нива 4-6 – Elementary stage – A2.2-B1.2

Нива 7- 9 – Intermediate stage – B2.1-B2.3

Нива 10-12 – Advanced stage – C1.1-C2

Подкрепа и ресурси

Подготовката за изпитите GESE може да бъде част от образователния процес и се вписва по естествен начин в учебните планове. Тринити предлага голямо разнообразие от насоки, видео материали и ресурси за подготовката за всяко ниво.

Напредък в обучението

В добавка към оценката на уменията  за говорене и слушане, Тринити предлага и квалификации за хора, желаещи да развият уменията си  за четене и писане – Integrated Skills in English (ISE). Те са подходящи за тези, които искат да развият преносими умения, изискващи се за обучение и работа.