Ние сме бутиково езиково училище с 13-годишна история, което провежда целогодишно курсове по английски за възрастни и деца. Уменията, които развивате в “Е-лпидаС”, са умения за цял живот, даващи нови опитности, откриващи нови възможности, създаващи нови приятелства, отварящи прозорец към света.

Освен общ английски, ние провеждаме специализирани курсове, като: английски за търсене на работа, за човешки ресурси, за преговори, английски на работното място и много други.

Ние, в образователен център “E-lpidaS” вярваме, че езикът не е само думи, той е виждане за живота.

Нашата цел е курсистите ни да бъдат добре подготвени за международна комуникация и да са способни уверено да разкрият пълния си потенциал.

Повече от изучаване на английски

По време на нашите интегрирани уроци и дейности курсистите ни навлизат в реални житейски ситуации, които им позволяват не само да използват и усъвършенстват английския си, но и да развиват своите социални и личностни умения.

Целта на преподавателския състав на “Е-лпидаС” е да вдъхновява, мотивира и подбужда изучаващите английски да използват и развиват своитe умения пълноценно.

Защо “Е-лпидаС”

 • Можем да ви помогнем да изберете правилния курс, за да не губите излишно време
 • Ще получите пълна подкрепа от преподавателя в постигането на целите си
 • Разнообразните и забавни уроци превръщат учебния процес в увлекателно преживяване
 • Обучението в малки групи или индивидуално гарантира внимание върху детайлите от страна на преподавателя
 • Обучението включва домашни и самостоятелни задания, които ще ви позволят да се проявите индивидуално
 • Преподавателският състав е с международно признати квалификации и професионален опит във Великобритания

About E-lpidaS

We are a boutique language school with 13-year-old history which provides year-round English courses for adults and juniors. The skills you develop during your course at E-lpidaS will stay with you throughout your life, giving you new experiences, new opportunities, new friends and a new window through which to view the world.

As well as General English, we run a number of specialist courses such as English for Job-Hunting, English for Human Resources, English for Negotiating, Workplace English and many others. 

We, at E-lpidaS Educational Centre, believe that a language is much more than words – it is a vision of life.

We want our students to be fully prepared for international communication and to be able to realise their full potential with confidence.

Learning more than English

Our lessons and activities are integrated to give each student real-world situations where they can use and improve their English and develop their social and personal skills.

Our teachers aim to inspire, motivate and empower students to use and develop their skills.

Why choose E-lpidaS

 • We can help you choose the right course so you don’t waste your time.
 • You are not left to learn on your own, the teacher will guide you to achieve you goals.
 • Lessons are varied and fun so that students stay engaged and learn.
 • Individual tuition or tuition in small groups mean you get the teacher’s attention and help.
 • Your course will include homework, or self study, so you can keep learning in your own time.
 • Teachers are internationally qualified and have professional teaching experience in the UK.