Нашите курсисти притежават потенциала да се включат със свой принос в развитието на съвременния свят. Ние се стремим да развием техните умения за живота – не само комуникационните, но и уменията им да работят в екип, да вникват в други култури, да притежават лидерски качества и увереност в собствените си способности.

Our students have the potential to make an impact on the world. We aim to develop their skills for life – not just their communication skills, but their understanding of other cultures, their teamwork and leadership skills and their confidence in their own abilities.

Our courses get students talking to each other, discussing topics that make them think critically about the world around them and giving them an understanding of how people see the world. They start to view themselves as global citizens and learn that language is the key tool to develop cross-cultural links.

We expect our students to respect this global diversity and to follow the rules that are put in place to embrace and protect our differences.

Визия

Вярваме, че езикът е много повече от думи – той е виждане за живота. Езикът е средство за комуникация, която представлява фундаментално умения през 21 век, необходимо за личния, учебния и професионалния ни успех. Да предадеш бързо, ясно и запомнящо се едно послание, да приемеш ефективно информация от друг човек, да разчиташ правилно поведението на другите, да умееш да работиш в екип, да постигаш съгласие, да разрешаваш конфликти са само част от способностите, които не се развиват по естествен път, а изискват специална стратегия и фокус.

Мисия

Ние в “Е-лпидаС” се стремим курсистите ни максимално да са подготвени за ефективна комуникация, като създаваме условия за автентично общуване чрез работа в групи, дискусии, ролеви игри, презентации, писане на имейли и запознаване с нови разлчини хора. Изграждането на стратегическа компетентност –

Vision

We believe that a language is much more than words – it is a vision of life. Language is communication which is essential in all fields of life: social, business and personal.

Mission

We want our students to be fully prepared for international communication and cooperation, to be able to express themselves and to realise their full potential with confidence

VISION MISSION We want our students to be fully prepared for international communication and cooperation, to be able to express themselves an We want our students to be fully prepared for international communication and cooperation, to be able to express themselves and to realise their full potential with confidence d to realise their full potential with confidence